Tłumaczenia medyczne - pakiet specjalistycznych webinarów dla tłumaczy języka niemieckiego (36 godzin)

2400.00

KOLEJNA EDYCJA WIOSNĄ 2021.

Pakiet webinarów dla tłumaczy języka niemieckiego zainteresowanych tłumaczeniem tekstów z dziedziny medycyny oraz tłumaczy posługujących się językiem niemieckim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych (36 godzin).

Prowadzący: dr Konrad Łyjak

Kup dostęp do 6 webinarów w cenie 5! Czas trwania promocji jest ograniczony.

Liczba miejsc ograniczona.


Istnieje możliwość zakupu ratalnego - w koszyku wybierz odpowiednią formę płatności (raty AliorBank)

1. Webinarium - Wstęp do tłumaczenia dokumentacji medycznej oraz elementy medycyny rodzinnej; (6 godzin) - KUP TERAZ 

2. Webinarium - Ortopedia (6 godzin), 

3. Webinarium - Kardiologia i pulmonologia (6 godzin),

4. Webinarium - Neurologia i psychiatria (6 godzin), 

5. Webinarium - Onkologia (6 godzin), 

6. Webinarium - Badania obrazowe (6 godzin).

Webinaria będa odbywać się w piątki od godziny 18:00-21:15 oraz soboty 10:00-13:15 w natępujących terminach:


W cenę webinarów wliczono dostęp do platformy szkoleniowej, udział w webinarium, dostęp do nagrania po zakończonym webinarium (6 -mcy), certyfikat uczestnictwa w webinariach.

Istnieje możliwość płatności ratalnej (opcje do wyboru w koszyku).

Linguini zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.

Obecność na webinarach nie jest obowiązkowa, każdy uczestnik przez okres 6 miesięcy otrzymuje dostęp do nagrań z webinarów, z których może korzystać w dogodnej dla siebie porze.

Prowadzący: dr Konrad Łyjak


Tematy poruszane podczas webinarów:

1. Webinarium - Wstęp do tłumaczenia dokumentacji medycznej oraz elementy medycyny rodzinnej (6 godzin)

Webinarium poświęcone tłumaczeniu dokumentacji medycznej oraz medycynie rodzinnej, które pozwoli na zapoznanie się z najistotniejszymi aspektami tłumaczenia dokumentacji z danej dziedziny oraz na wykonanie ćwiczeń językowych. W trakcie webinarium przeanalizowane zostaną m.in. takie pojęcia, jak:

 • Podstawy anatomii: anatomia w tym najważniejsze struktury anatomiczne mózgu, klatki piersiowej, czy jamy brzusznej
 • Diagnostyka: badanie podmiotowe (wywiady lekarskie) i przedmiotowe (palpacja, auskultacja, oglądanie, opukiwanie); nazwy badań obrazowych, badania endoskopowe;
 • Terapia: leczenie zachowawcze i inwazyjne, terapeutyczne zastosowanie technik endoskopowych, terapia farmakologiczna
 • Przedstawienie pomocnych źródeł i strategii translatorskich

2. Webinarium - Ortopedia (6 godzin)

Webinarium poświęcone terminologii i pojęciom z zakresu ortopedii z szczegółowym omówieniem anatomii, diagnostyki, badań, czy chorób. Częścią webinarium są także ćwiczenia praktyczne oraz własny glosariusz. W trakcie webinarium zostaną przeanalizowane:

 • Podstawy anatomii: najważniejsze kości, najważniejsze stawy, najważniejsze mięśnie
 • Diagnostyka: badanie ruchomości (odwodzenie, przywodzenie, pronacja, supinacja, testy, chwyty itd.)
 • Badania obrazowe: RTG, MR, TK
 • Najczęściej występujące choroby i urazy aparatu ruchu
 • Pojęcia z zakresu terapii: leczenie inwazyjne i leczenie zachowawcze

3. Webinarium - Kardiologia i pulmonologia (6 godzin)

Webinarium poświęcone szczegółowemu omówieniu terminologii z zakresu kardiologii i pulmonologii w języku niemieckim i polskim oraz wykonaniu ćwiczeń praktycznych na oryginalnych dokumentach. W trakcie webinarium przeanalizowane zostaną m.in. takie pojęcia, jak:

 • Podstawy anatomii: kład krwionośny: budowa serca, najważniejsze tętnice i żyły; budowa układu oddechowego
 • Diagnostyka: badanie kliniczne klatki piersiowej: odgłos opukowy, szmery oddechowe, częstotliwość oddychania, formy oddechu, tony serca, szmery sercowe, tętno, ciśnienie; rodzaje EKG i echokardiografia, cewnikowanie serca, spirometria i inne badania układu oddechowego (terminologia)
 • Zaburzenia i choroby
 • Omówienie najczęściej spotykanych skrótów i skrótowców w diagnostyce kardiologicznej i pulmonologicznej;

4. Webinarium - Neurologia i psychiatria (6 godzin)

Webinarium ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat najważniejszych pojęć związanych z neurologią i psychiatrią, ukazanie sprawdzonych źródeł pomocnych w tłumaczeniach oraz wykonanie ćwiczeń tłumaczeniowych. W trakcie webinarium poruszone zostaną takie kwestie, jak:

 • Podstawy anatomii: najważniejsze pojęcia związane z ośrodkowym, obwodowym i autonomicznym układem nerwowym
 • Zaburzenia i choroby: najczęstsze zaburzenia i choroby neurologiczne (padaczka, polineuropatia, stwardnienie rozsiane, udar etc.) i psychiczne (depresje, zaburzenia somatoformiczne, uzależnienia, psychozy, manie, etc.) oraz skróty
 • Diagnostyka i terapia: terminologia związana z wywiadem psychiatrycznym, badaniem neurologicznym, badaniem stanu psychopatologicznego, EEG, ENG

5. Webinarium - Onkologia (6 godzin)

Podczas webinarium uczestnicy dostaną możliwość zapoznania się z kluczowymi terminami i pojęciami obejmującymi dziedzinę onkologii. Podczas webinarium wykonane zostaną także ćwiczenia praktyczne, a każdy z uczestników otrzyma glosariusz z najistotniejszymi pojęciami. W webinarium zostaną przeanalizowane:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu onkologii i problemy w ich tłumaczeniu (nowotwory złośliwe i łagodne, raki i inne nowotwory złośliwe - Tumor, Geschwulst, Neubildung, Karzinom, Neoplasie)
 • Klasyfikacja nowotworów: nowotwory złośliwe (np. rak, mięsak, chłoniak), nowotwory niezłośliwe (np. naczyniak, tłuszczak, czaszkogardlak)
 • Diagnostyka: badanie podmiotowe, badania przedmiotowe, diagnostyka obrazowa (USG, RTG, MR, TK), badanie histopatologiczne
 • · Terapia: chemioterapia (adiuwantowa, neoadiuwantowa, podtrzymująca), radioterapia, leczenie chirurgiczne, leczenie paliatywne

6. Webinarium - Badania obrazowe (6 godzin)

Webinarium ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat badań obrazowych, przydatnej w pracy każdego tłumacza medycznego. Podczas szkolenia uczestnicy wykonają ćwiczenia praktyczne, uzyskają dostęp do przydatnych źródeł, z których warto korzystać oraz otrzymają glosariusz. Najważniejsze poruszane kwestie w webinarium to:

 • Pojęcia obejmujące 4 rodzaje badań obrazowych: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, badanie rentgenowskie, ultrasonografia
 • Techniki poszczególnych badań – projekcje, sekwencje, obrazowanie z kontrastem i bez, warstwy, wykorzystywane efekty (Doppler, duplex, kolor)
 • Elementy opisu uwidocznionych zmian – struktura, intensywność sygnału, echogeniczność, densyjność, zacienienie itp.
 • Istotne struktury anatomiczne
 • Pojęcia problematyczne (Auftreibung, fettsuprimiert, flüssigkeitsintens, luftüberlagert, uchwytny, uwidocznienie, wysycenie itp.)

Webinary mają charakter interaktywny. Zajęcia prowadzone są w całości zdalnie, przez Internet.

Nie jest konieczny zakup żadnego dodatkowego oprogramowania.

Należy posiadać komputer (lub podobne urządzenie) z głośnikiem oraz stabilne łącze internetowe.

Po zaksięgowaniu płatności uczestnik otrzyma hasło umożliwiające logowanie do pokoju webinarowego a następnie na okres 6 miesięcy uzyska dostęp do platformy szkoleniowej z nagraniami i materiałami z webinarów.


PROWADZĄCY:

Konrad Łyjak, ur. w 1985 roku w Lipsku nad Wisłą, obecnie mieszkający w Puławach. Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (tytuł magistra w 2009 roku), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa germańskiego (UMCS, 2015), absolwent Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego (2016), tłumacz przysięgły języka niemieckiego (2017), adiunkt w Katedrze Germanistyki UMCS (od 2017 roku).

Specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów medycznych, czym zajmuje się od początku 2010 roku. Szczególnie bliskie są mu teksty z dziedziny kardiologii, ortopedii, neurologii, psychiatrii, onkologii, medycyny rodzinnej i diagnostyki obrazowej.

Webinary są przeznaczone dla tłumaczy języka niemieckiego zainteresowanych tłumaczeniem tekstów z dziedziny medycyny oraz tłumaczy posługujących się językiem niemieckim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych.
W cenę webinarów wliczono dostęp do platformy szkoleniowej, udział w webinarium, dostęp do nagrania po zakończonym webinarium (6 -mcy), certyfikat uczestnictwa w webinariach.

Istnieje możliwość płatności ratalnej (opcje do wyboru w koszyku).

Linguini zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.

Udostępnij

Brak produktów

Nie dziękuję

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów